5 lessen voor de beste apps

goed fundament legt. Hoe doe je dat? Welke elementen zijn belangrijk om jouw digitale platform te laten slagen en echt impact te maken bij de eindgebruikers?

Omdat we elke dag werken aan succesvolle mobiele platformen, hebben we de afgelopen 12,5 jaar veel geleerd over de succesfactoren als je start met een nieuw app platform. Hierbij de 5 belangrijkste lessen:

  1. Zet de gebruiker centraal: Zorg dat je je gebruiker kent! Dat je weet op welke manier je het leven van de gebruikers gemakkelijker of leuker kunt maken. Breng de klantreis in kaart, onderzoek de wensen en uitdagingen waarmee de doelgroep te maken heeft. Dat kunnen consumenten zijn maar ook medewerkers. Betrek jouw doelgroep bij het verkrijgen van inzicht in hun wensen en verwachtingen en zorg ervoor dat je niet aannames maakt die je zelf hebt bedacht omdat je heel graag een doel wilt bereiken. Houd eindgebruikers betrokken ook als de app al live is en maak hun input onderdeel van de doorontwikkeling en optimalisatie. Zorg dat ze samen met jou achter het stuur zitten. 
  2. Bepaal je doelen: Wat is het doel van de app en hoe past dit binnen de strategie van jouw bedrijf. Wanneer is het product succesvol? Hoe en wanneer ga je dit meten en wat zijn de KPI’s? Zorg dat je vanaf de lancering goed het gebruik van de app kunt monitoren zodat je dit kunt meenemen in de doorontwikkeling. 
  3. Besteed tijd aan de technologiekeuze: Er is een aantal technologieën beschikbaar om apps te realiseren. Elk platform heeft zijn voor- en nadelen. Bovendien wil je rekening houden met de huidige gebruikte platformen en architectuur guidelines. Ook de roadmap, gewenste functionaliteiten en het beschikbare budget heeft invloed op de technologiekeuze. Zorg dat je een goede afweging maakt die bijdraagt aan de doelen van de eindgebruikers en een bijdrage levert aan de doelstellingen van jouw bedrijf.
  4. Zorg dat je de app test: Betrek gebruikers van de app bij het testen van prototypes en doe dit zo vroeg mogelijk in het project. Blijf hen betrekken bij tests als je de app verder verbeterd. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de kwaliteit van de app getest wordt door een Quality Assurance engineer. Zorg voor een goede test strategie bij de start van het project en betrek specialisten bij het handmatig en automatisch testen van de software tijdens de development fase. Dit heeft grote impact op de kwaliteit van je product.
  5. Betrek stakeholders: Zorg ervoor dat andere afdelingen van jouw bedrijf ook betrokken zijn bij de app plannen en input kunnen geven. Afhankelijk van het concept en de doelgroep kan dit bijvoorbeeld de HR-afdeling zijn, marketing, customer service etc. Deze onderdelen van het bedrijf zullen cruciaal zijn bij het uiteindelijke succes van het app platform dus zorg dat ze zijn aangesloten!

 

Wil je een vliegende start maken met jouw app project? Pinch biedt diverse mogelijkheden van een 1-daagse workshop tot een uitgebreidere discovery aanpak. Hier vind je meer informatie over onze Pinch Discovery. Aarzel niet om contact op te nemen als je meer wilt weten over deze aanpak of onze andere pakketten. 

Gerelateerde artikelen