De dromen en uitdagingen van Pinch-partner Michiel Ebeling

Michiel Ebeling is op 1 maart toegetreden tot het managementteam van Pinch, waarin hij zich vooral gaat bezighouden met business development. Zo groot als zijn ervaring is in de mobiele industrie, zo hoog zijn z’n ambities bij Pinch. “In een paar jaar tijd willen we uitgroeien tot grootste app-speler in de Benelux.” Hoe zien z’n plannen en ambities er precies uit? En op welke technologische en marktontwikkelingen wil de kersverse partner inzetten?

Anderhalf decennium ervaring in mobiel

In 2008 stapte Michiel Ebeling, als commercieel directeur Nederland van een mobiele provider voor jongeren, de mobiele industrie binnen. Na drie jaar Blyk bekleedde hij elf jaar lang commerciële directeurrollen bij MOBGEN en Accenture Interactive Amsterdam. Ebeling brengt dus bijna vijftien jaar mobiele ervaring mee.

Hoe hij die ervaring voor Pinch gaat inzetten? Daarvoor heeft hij ideeën zat. “Het belangrijkste is dat we de eindgebruiker nog meer centraal willen stellen. Pinch focust op mooie, goed gedesignde en vooral ook technisch hoogstaande apps. Wat ik de afgelopen tijd heb geleerd in succesvolle projecten, is dat je nóg meer naar de eindgebruiker moet kijken. Dat kan door in de breedte services te bieden die gericht zijn op het optimaliseren van het product voor de eindgebruiker. Al in het beginstadium doe je klantonderzoek, waarna je technologie bouwt die daadwerkelijke pijnpunten van gebruikers oplost. Dit blijf je meten en evalueren als de app live is. Daarin kan Pinch, samen met onze klanten, nog verder groeien.”

‘Geweldige start-up-achtige cultuur’

Toen Ebeling bij MOBGEN begon, was hij – getuige de trui die hij kreeg – werknemer nummer zeventien. “Er heerste op dat moment een start-up-achtige, dynamische, open en flexibele cultuur. Korte lijnen, snel beslissen. Hoewel Pinch zeker een paar fases verder is dan een start-up, zie ik dat nu ook weer bij Pinch. Geweldig. Daarnaast wilde ik graag weer ondernemen en meer achter het stuur zitten.”

Ebeling is onder de indruk van de professionaliteit en gedrevenheid van de Pinch-mensen, wat zich volgens hem uit in top-apps als De Telegraaf, NRC, Qmusic en een aantal eigen producten zoals GoHere. Pinch is op app-vlak een topspeler, maar buiten de mediabranche is het nog wat minder bekend, stelt de nieuwe partner. “Tuurlijk, bescheidenheid siert een organisatie. Maar omdat onze naamsbekendheid niet in verhouding staat tot onze verdiensten, mogen we onszelf best wat meer laten horen. Pinch maakt bijvoorbeeld al bijna tien jaar de heel goed gewaardeerde Telegraaf-app. Zó’n lange periode, dat maak je niet vaak mee in een klant-leveranciersrelatie.”

Winnen in de strijd om talent

Eindgebruikers centraal stellen, meer naamsbekendheid: het prijkt prominent op Ebelings ambitielijstje. De nummer één aspiratie is echter de uitbreiding van het team. Ebeling: “Gelukkig heeft Pinch een voordeel op de arbeidsmarkt door de sterke bedrijfscultuur. Dat uit zich bijvoorbeeld in een uitzonderlijk hoge werknemerstevredenheid en het feit dat veel medewerkers er al heel lang werken. Daarnaast zal het te gekke kantoor middenin Amsterdam ook helpen.” Desalniettemin, zo stelt hij, blijft het nieuwe kantoor in Málaga nodig om te kunnen groeien. Mooi meegenomen voor Pinch: Ebeling heeft eerder gewerkt met teams in Spanje. Amsterdamse Pinchers kunnen er ook af en toe gaan werken. Deze ‘goede zonnige mix van twee hele leuke locaties’ maakt het Málagakantoor ook een instrument in de strijd om talent in Nederland.

Ebeling verwacht dat de vraag naar mobiele specialisten de komende jaren nog verder toeneemt doordat de opdrachten van klanten complexer worden. “Denk aan slimmere apps met een flexibele architectuur, het gebruik van data en steeds verdergaande personalisatie. De oplossing ligt in opereren op grotere schaal. Zo kun je niet alleen je klanten beter bedienen bij complexere vraagstukken, maar bied je je medewerkers ook interessantere en uitdagendere projecten.”

Grotere diversiteit aan klanten, meer maatschappelijke impact

Ook het klantenbestand van Pinch heeft Ebelings aandacht: dat moet worden uitgebreid en gediversifieerd. “Pinch is nu vooral actief in de media, daar willen we sectoren aan toevoegen. Al met al moet dit erin resulteren dat Pinch over een paar jaar de grootste app-speler in de Benelux is.”

Daarnaast wil de kersverse Pincher meer aandacht voor klanten waarvoor maatschappelijke impact kan worden gemaakt. “Met Beat the Microbead heeft Pinch bijvoorbeeld een maatschappelijk relevante app met veel impact neergezet. Maar ik denk ook aan de medische sector, waar mobiele technologie een ongelooflijke bijdrage kan leveren aan het slimmer omgaan met mensen en middelen. En aan de overheid, waar je op veel efficiëntere wijze resultaten kunt boeken op app-gebied. Kijk bijvoorbeeld naar de ridicule 29 miljoen euro die nodig is voor het doorontwikkelen van de drie corona-apps. Voor dat bedrag zou een agency zoals Pinch, na het aannemen van tweehonderd mensen, álle apps van de overheid onder zijn hoede kunnen nemen.”

‘Ken je eindgebruikers net zo goed als je technologie’

De overstap naar Pinch is voor Ebeling een mooi moment om even pas op de plaats te maken en het vakgebied te overzien. Met welke marktontwikkelingen moet Pinch rekening houden? Ebeling kan het niet vaak genoeg benadrukken: het centraal stellen van de eindgebruiker is volgens hem key de komende tijd. “Veel bedrijven focussen vooral op de eigen doelstellingen en verliezen de eindgebruiker uit het oog. Technologie staat altijd in dienst van mensen, dus je moet je eindgebruikers minstens zo goed kennen als je technologie. Die eindgebruikers kunnen consumenten zijn, maar ook de medewerkers van een bedrijf die de mobiele tools gebruiken.”

De focus op mensen geldt ook voor Pinch zelf, benadrukt hij. “Het is super belangrijk om onze bedrijfscultuur te behouden en te zorgen dat onze mensen het enorm naar hun zin hebben. Scrum skills uitbreiden, leren van elkaar, flexibiliteit en de Spaanse zon zijn hiervoor de belangrijkste ingrediënten.”

‘Vraag naar Flutter-apps neemt enorm toe’

Ebeling signaleert tevreden dat Pinch met een dedicated team volle bak inzet op Flutter, het framework van Google waarmee developers tegelijkertijd iOS- en Android-apps kunnen bouwen. “Flutter biedt veel mogelijkheden voor app development, maar kent nog wel wat beperkingen. Het zal native development dus niet volledig gaan vervangen. Ik verwacht echter dat de vraag naar Flutter-apps en apps met in Flutter ontwikkelde componenten enorm toeneemt. In een steeds snellere wereld wil je immers ook vlotter apps kunnen ontwikkelen en doorontwikkelen. Flutter maakt je wendbaarder.”

AI en connected devices

In haast alle facetten van (informatie)technologie speelt AI een steeds grotere rol. “Zo ook op het gebied van mobiele apps. Daarom houden we dit onderwerp nauwlettend in de gaten.” Hetzelfde geldt voor connected devices, oftewel apparaten zoals IoT-sensoren en wearables die met het internet verbonden zijn. “Onze primaire focus blijft altijd het bouwen van mobiele apps, maar dit zijn interessante ontwikkelingen om te volgen en toe te passen. In de medische sector maken connected devices bijvoorbeeld zorg op afstand, real-time patiëntmonitoring en geavanceerdere diagnoses mogelijk.”

5G opent onvermoede deuren

Tot slot een ontwikkeling die Ebeling met speciale aandacht volgt: 5G. “De ongekende snelheden brengen extra slimheid in mobiele producten, waardoor 5G de facilitator van een hoop nieuwe toepassingen wordt. Denk aan IoT, connected cars en een grotere rol voor video. Maar ook aan virtual en augmented reality: Google en Apple investeren daar volop in en willen het steeds toegankelijker maken voor mobiel. Het interessante: net zoals bij 4G een kleine tien jaar geleden, kunnen we nu nog niet vermoeden welke deuren 5G allemaal gaat openen. Daar wil Pinch natuurlijk bovenop zitten.”

Lees ook ons artikel Is Flutter de toekomst voor apps?

Gerelateerde artikelen

Heb jij vragen over het ontwikkelen van een app? Wij bellen je terug!