Zorg-app

Zorg-app

Een app voor de zorg laten maken

Het mes van een zorg-app snijdt aan drie kanten. Zorgorganisaties worden efficiënter, zorgprofessionals werken met meer plezier en cliënten krijgen meer zelfstandigheid, vrijheid en zorgtijd. Pinch kan apps op maat of whitelabel-apps maken voor onder meer (koepels van) aanbieders van thuiszorg, eerstelijnszorg en GGZ, ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars.

Digitale revolutie in de zorg

De gezondheidszorg is en blijft altijd mensenwerk. Daarbinnen is de belangrijkste bijrol weggelegd voor technologie: het laat zorgprofessionals excelleren en cliënten profiteren. Of het nu gaat om zorg op afstand, (route)planning, agenda’s, rapportages, medicatie bijhouden, cliëntdossier, zorgplan, informatie over behandelingen, rekeningen, declaraties of reminders voor afspraken: dit soort functionaliteiten in zorg-apps laat zien hoe krachtig de digitale revolutie in de zorg is.

Van a(fspraken) tot z(orgnota’s inzien)

Grofweg richten zorg-apps zich op drie pijlers. Allereerst natuurlijk zorg op afstand (zoals beeldbellen) en telemonitoring, waarbij meetwaarden voor bijvoorbeeld bloeddruk of bloedsuikerspiegel worden doorgegeven via een app. Daarnaast zijn er veel apps die de administratieve druk verlagen, bijvoorbeeld op het gebied van planning en facturatie. De laatste belangrijke pijler is informatie: apps zorgen ervoor dat de zorgverlener beschikt over up-to-date gegevens en dat de cliënt geïnformeerd wordt over de behandeling. 

Flutter-Blog-Pinch
App laten maken

Apps voor eerstelijnszorg

Veel aanbieders van eerstelijnszorg zoals huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en apothekers alsmede organisaties voor bijvoorbeeld maatschappelijk werk en thuiszorg laten tegenwoordig een app maken. Dit soort apps bevatten vaak mogelijkheden voor videobellen, het raadplegen en verzetten van afspraken, het afnemen van vragenlijsten en automatische afspraakherinneringen via push-notificaties. In sommige gevallen kunnen gebruikers er ook oefeningen voor hun behandeltraject mee raadplegen.

E-health apps

E-health in brede zin is het gebruik van digitale toepassingen om de gezondheid of gezondheidszorg te ondersteunen of verbeteren. Onder e-health apps wordt over het algemeen verstaan mobiele applicaties voor consumenten waarmee ze zelf aan de slag kunnen om hun gezondheid te verbeteren.
App Development Pinch - whitelabel

Uitdagingen van apps in de gezondheidszorg

De integratie met het EPD kan uitdagend zijn. Een nog grotere uitdaging bij het bouwen van een gezondheidszorg-app is dat medische gegevens de meest delicate en privacygevoelige gegevens zijn die we kennen. Het gebruik van deze gegevens door applicaties is daardoor – terecht – gebonden aan de zwaarste security- en compliance-eisen. Besluit je om je zorg-app door Pinch te laten ontwikkelen? Dan beschik je over een secure-by-design applicatie die voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden én alle best practices op het gebied van (onder meer) security en privacy.

Bekijk ook onze pagina M-health-app

Heb jij vragen over het ontwikkelen van een app? Wij bellen je terug!