M-health app laten maken

M-health app laten maken

M-health: apps voor een zorgelozere zorg

De zorg staat zwaar onder druk. De vraag overtreft immers de beschikbare hoeveelheid mensen en (financiële) middelen. Dankzij mobile health (‘m-health’) in de vorm van apps houden zorgmedewerkers meer tijd over voor cliënten, kunnen ziektes eerder worden opgespoord en ervaren cliënten meer gemak. Pinch kan apps op maat of whitelabel-apps maken voor onder andere zorg op afstand, monitoring, preventie en vroegdetectie. 

App laten maken

Gegevens real-time delen en meten

Applicaties voor onder meer smartphones, tablets, wearables en Internet of Medical Things (IoMT)-apparaten kunnen de zorg op veel verschillende manieren helpen. Apps voor zorgorganisaties verlichten bijvoorbeeld de administratieve lasten. Onder m-health verstaan we mobiele apparaten en applicaties voor het real-time meten en delen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners. De coronacrisis brak een lans voor zorg op afstand, waardoor m-health in een enorme stroomversnelling is gekomen. Mede daardoor verwachten experts dat m-health in 2030 gemeengoed is binnen de Nederlandse zorg.

De vele vormen van m-health

Van stappentellers voor consumenten tot applicaties waarmee cardiologen op afstand het hartritme kunnen beoordelen, er zijn veel verschillende vormen van m-health. Een paar voorbeelden van apps:
 • Consulten op afstand via beeldbellen of chat.
 • Apps voor het zelfmeten van bijvoorbeeld hartritme, slaap, glucose, FEV1 en zuurstofverzadiging, waardoor mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.
 • Beslisondersteuning op tablets.
 • Op consumenten gerichte apps voor bijvoorbeeld het monitoren en/of verbeteren van lichaamsbeweging, nachtrust en concentratie.
 • Ggz-apps voor onder meer slapeloosheid, cognitieve gedragstherapie, angst, concentratie, depressiviteit, autisme en mindfulness.
Flutter-Blog-Pinch

SkinVision: vroegtijdige detectie huidkanker

Een mooi voorbeeld van m-health, zo vinden we (niet alleen) zelf, is de SkinVision-app die door Pinch is ontwikkeld. Gebruikers kunnen met hun telefoon een verdacht huidplekje fotograferen. Vervolgens geeft een zeer nauwkeurig machine learning-algoritme aan of een bezoek aan de dokter nodig is. Dankzij de app, die een klasse-1 medisch instrument met een CE-markering is, zijn wereldwijd al ruim 40.000 gevallen van huidkanker opgespoord. Vroege opsporing van deze ziekte verhoogt de overlevingskansen enorm. 

Internet of Medical Things

Internet of Medical Things (IoMT) houdt in dat steeds meer medische apparaten en applicaties via online netwerken met zorgsystemen worden gekoppeld. Bij IoMT draait het vaak om sensoren. Denk bijvoorbeeld aan infuuspompen met sensoren die zijn verbonden met analytics-dashboards en het monitoren van patiënten op afstand via apparaten zoals een implanteerbare bluetooth-hartmonitor of een continue glucose monitoring (CGM)-sensor. Maar ook wearables van consumenten die zorggerelateerde data genereren vallen hieronder. Deze wearables-gegevens worden nu meestal nog niet gebruikt in het zorgproces, maar idealiter worden ze – met het oog op preventie en vroegdetectie – gekoppeld aan andere zorgdata.
App Development Pinch - whitelabel

6 beloftes van m-health

Mits correct ontworpen en geïmplementeerd, hebben mobiele e-health applicaties 6 grote voordelen:
 1. Meer gemak voor cliënten, bijvoorbeeld omdat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.
 2. Preventie: apps kunnen ziektes of een ernstiger ziekteverloop voorkomen.
 3. Reduceren van zorgkosten.
 4. Patient empowerment: meer zelfredzaamheid voor patiënten.
 5. De coördinatie en de kwaliteit van behandelen verbeteren.
 6. Zorgmedewerkers voelen zich meer verbonden met elkaar, kunnen nieuwe taken oppakken en zijn in staat zorg te verlenen aan cliënten in moeilijk bereikbare gebieden.

Uitdagingen het hoofd bieden

Het laten slagen van apps in de zorg betekent dat je een aantal serieuze uitdagingen het hoofd moet bieden. Het is bijvoorbeeld goed om na te denken over de verhouding tussen zorgmedewerkers, de manier waarop zorgmedewerkers en patiënten met elkaar omgaan én de wijze van zorg verlenen. Niet alleen technologie speelt hierin een rol, maar ook bijvoorbeeld de kosten en de opvattingen en gewoontes van zorgmedewerkers. Ook belangrijk: je moet voorkomen dat medewerkers juist méér werk krijgen door toepassingen op het gebied van m-health. Tot slot zijn security en compliance natuurlijk van het grootste belang.
App Development Pinch - whitelabel
Flutter-Blog-Pinch

Succesfactoren

Wij weten als geen ander dat het slagen van een m-health app afhankelijk is van veel verschillende factoren. Naast voornoemde factoren heb je bovenal een ijzersterk concept nodig. Pinch is een fullservice mobile development agency, ons twaalfstappenplan omvat álle aspecten die nodig zijn om van een goed idee tot de beste app te komen: definiëren van ambities en doelstellingen, inzicht in het speelveld en de gewenste doelgroep, positionering, propositie, concept, validatie, design, development, launch, monitoring en doorontwikkeling.

Co-creatie

Besluit je om je m-health app te laten maken door Pinch, dan zitten er twee partijen aan tafel met ongelooflijk veel expertise: jouw organisatie is specialist op medisch vlak, wij weten alles van app development en de vermarkting en adoptie van apps. Beide aspecten zijn nodig om een succesvolle app neer te zetten. Daarom werken we in co-creatie. Sámen vormen we een team, waarbij de grens tussen klant en leverancier vervaagt. Zo garanderen we dat de app niet alleen op technologisch vlak feilloos is, maar dat ook alle medische aspecten worden geborgd.
App laten maken

Over Pinch

Sinds onze oprichting in 2011 hebben we meer dan 100 apps gemaakt voor onder andere mediabedrijven, uitgeverijen, multinationals en startups. Bekende klanten van ons zijn bijvoorbeeld NS, Albert Heijn, NRC, Samsung en SkinVision. Naast native iOS- en Android-apps maken wij ook (hybride) Flutter-apps.

Bekijk ook onze pagina Zorg-app

Heb jij vragen over het ontwikkelen van een app? Wij bellen je terug!