App development

Concept & strategie

Zonder een steengoed concept en een uitgekiende strategie kan je app nooit een succes worden. Pinch bouwt sinds 2011 eersteklas apps, onder meer voor grote merken als Qmusic, De Telegraaf en NRC . We denken graag kritisch mee over concept en strategie. Met onze Discovery aanpak bieden we een uitgebreid en in-depth concept- en strategietraject aan, inclusief prototyping en user testing.
GoHere_website

Een goed fundament

Een goed concept en een doordachte strategie zijn niet alleen cruciaal om een app te kunnen ontwikkelen die aansluit bij de doelgroep, voorziet in daadwerkelijke behoeften en onderscheidend is ten opzichte van concurrerende apps. Maar ook om een betere user experience te creëren, de juiste platformkeuze te maken en de scope te kunnen bepalen én een slimme marketingstrategie uit te stippelen.

Een goed concept en een doordachte strategie zijn cruciaal voor het uiteindelijke succes van het mobiele platform.Waar je fouten bij het coderen relatief eenvoudig kunt herstellen, is het heel lastig om een onvoldoende doordacht concept te verbeteren. Toch zouden meer bedrijven hieraan meer aandacht aan mogen en wellicht moeten geven. 

De Pinch-aanpak

Pinch maakt niet klakkeloos waar klanten om vragen. We analyseren bijvoorbeeld doelstelling, doelgroep, concurrentie, behoeften van gebruikers en verdienmodel. En vervolgens optimaliseren het concept en de strategie. Daarbij nemen we ons twaalfstappenplan als leidraad:

Discovery
1. Wat is jouw ambitie?
2. Hoe ziet het speelveld eruit?
3. Wat is de belangrijkste doelgroep?
4. Hoe luidt de belofte aan de doelgroep?
5. Definiëren van de positie in de markt
6. Definiëren van de propositie
7. Appconcept en KPI’s

Shaping & Design
8. Vaststellen scope
9. Interaction design (UX)
10. Visual design (VD)

Development
11. Appontwikkeling

Release
12. lancering en doorontwikkeling 

Discovery: conceptuele en strategische deep dive

Naast deze reguliere aanpak biedt Pinch ook een uitgebreider concept- en strategietraject aan: Pinch Discovery. Daarvoor haken we onze conceptontwikkelaars aan, die allemaal ruim een decennium ervaring in mobile hebben én beschikken over consultancy vaardigheden. Zij helpen met het ontwikkelen en valideren van het concept, geven uitgebreid advies en begeleiden klanten van a tot z. Pinch Discovery kan worden ingezet bij een nieuw appconcept, maar ook kunnen bestaande apps met deze aanpak verder worden geoptimaliseerd.

De ontdekkracht van Discovery

Het goed uitdenken van een concept vergt tijd, energie, onderzoek, deskundigheid en ervaring. Binnen onze Discovery-dienst doen we samen met de klant gedurende twee weken een deep dive. Het uitgangspunt daarbij: is de app fit for user, fit for business én fit for delivery?

De eerste week staat in het teken van onderzoek naar – en brainstormen over – zaken als de strategie van de opdrachtgever, doelstellingen, KPI’s en ambities. Maar ook: wie zijn de gebruikers? Welke producten nemen ze af? Welke gebruikersdata is er voorhanden? En hoe wordt de website gebruikt?

Tijdens de tweede week van de Discovery-sprint maken we van de opgedane inzichten chocola. We denken samen met de opdrachtgever na over de functionaliteiten van de app, ontwikkelen een prototype met zoveel mogelijk functionaliteiten die belangrijk zijn voor eindgebruikers. Aan het einde van de week valideren we het prototype bij echte eindgebruikers. 

Android, iOS of Flutter app laten maken

Uitgebreid of toch compact

Discovery is onze aanbevolen en meest complete aanpak voor een goed app fundament voor de toekomst. Zo hebben we het traject bijvoorbeeld met onze klanten doorlopen voor de Qmusic- en GreenFlux Charge Assist-apps. Ook bieden we compactere versies aan voor een quick scan of een verkort Discovery-traject van één of twee dagen aan.

Wil je meer weten over onze Quick Scan discovery? Vul je gegevens in en download onze aanpak zodat je direct weet wat je kunt verwachten. Wil je meer weten of heb je interesse in onze andere discovery opties? Neem contact op met Tim Klein Haneveld of Michiel Ebeling.  

Download Quick Scan