Wat is UX en UI?

De termen user experience (UX) en user interface (UI) kom je vaak tegen in de context van app-ontwikkeling. Maar wat houden deze concepten in? En wat is precies het verschil?

Wat is UX?

User experience (UX) draait om de algemene ervaring van een gebruiker met een product. Het bestrijkt de hele user journey: van de eerste kennismaking met het product totdat de gebruiker klaar is met wat hij wilde doen. Het doel van UX is om de ervaring die mensen hebben met een product te verbeteren, waarbij onder meer efficiëntie en gebruiksgemak belangrijke factoren zijn.

UX-design focust op het creëren van producten die makkelijk te gebruiken en te begrijpen zijn, waarbij user-centered design een belangrijk concept is. Een UX-designer houdt zich bijvoorbeeld bezig met klanten interviewen, user flows definiëren, user testing en het (mede) ontwerpen van wireframes.

De term user experience in is de jaren 90 bedacht door Don Norman, die toen bij Apple werkte. In zijn visie moet je kijken naar álle aspecten rondom de interactie van een gebruiker met zowel het bedrijf als de diensten en producten.

Wat is UI?

User interface (UI) ziet toe op de interactie tussen gebruikers en computersystemen. UI-design heeft als doel om producten bruikbaarder en aantrekkelijker te maken. Functionaliteiten die daarvoor worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld schermen, knoppen, scrolfuncties en formulieren.

Een UI-designer krijgt wireframes van UX-designers, die hij vervolgens transformeert in een goede grafische user interface door visueel design toe te voegen.

Waar komt de term user interface vandaan? Met interface bedoelen we de plek waar interacties tussen mensen en machines plaatsvinden. In de jaren 70 gebeurde dit nog met een command line interface. In 1984 was de Macintosh van Apple de eerste populaire thuiscomputer met een grafische user interface (GUI), die je moest bedienen met een muis. Dankzij een GUI kunnen mensen via visuele elementen met digitale producten interacteren. Moderne interfaces zijn bijvoorbeeld touchscreen-GUI en stembediening (denk aan Siri en Google Assistent).

De verschillen tussen UX en UI

De concepten UX en UI zijn nauw verbonden met elkaar, maar er zijn ook een paar belangrijke verschillen. UX kan meerdere UI’s omvatten. Waar een UX-designer zich vooral bezighoudt met conceptuele zaken, buigt een UI-designer zich over meer tastbare zaken. UI is een belangrijk onderdeel van UX, maar de totale UX-ervaring van een gebruiker met een app, website of platform is breder. Een bekende metafoor is het restaurant: waar het bord, het bestek en de servetjes UI zijn, omvat UX ook het licht, de muziek en de bediening.

Om het nog duidelijker te maken: de UI kan fantastisch zijn, maar de totale UX toch beroerd. Neem bijvoorbeeld een app met filmrecensies. Al is de UI nog zo geniaal ontworpen, de UX is slecht voor mensen die op zoek zijn naar releases van kleine onafhankelijke studio’s terwijl de onderliggende database alleen maar producties van grote Hollywood-maatschappijen bevat.

Gerelateerde artikelen

Heb jij vragen over het ontwikkelen van een app? Wij bellen je terug!